ONLINE kurz AJ pro pokročilé začátečníky (A1+)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 16:00 do 17:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 155, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2790,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 6. září 2021.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

jednoduchá společenská konverzace

vzpomínky na dovolenou

domov, bydlení

život ve městě, budovy ve městě, obchody

jak se zeptat na cestu

jednoduché telefonické rozhovory

mobilní telefony, psaní SMS zpráv

jednoduchý průvodní dopis k žádosti o zaměstnání

řadové číslovky, datum

vyprávění v minulém čase

moje dovolená

moji přátelé

životy slavných osobností

převratné vynálezy

významné životní události

potraviny, nápoje, ovoce, zelenina

národní jídla různých zemí světa

obchody a nakupování

objednávání v restauraci

vyjadřování zdvořilých nabídek a žádostí

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

přítomný čas prostý - procvičování

can/can´t/could/couldn´t

minulý čas prostý - tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

nepravidelná slovesa

last/yesterday/ago

řadové číslovky, datum

zájmena

základní předložky

členy

and, so, but, because, when, until

I like/I´d like

počitatelnost podstatných jmen

a/an/some/any

much/many/little/few/a little/a few/a lot of/lots of

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro pokročilé začátečníky, kteří se angličtinu učili zhruba rok až dva roky, začínáme od 6. lekce v učebnici.


přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook